• <cite id="iiusu"><s id="iiusu"></s></cite>

  LIêN H?

  C?NG TY TNHH X?Y D?NG TRUNG QU?C (??NG NAM á)

  L?u 6, Tòa nhà Lawrence S.Ting, 801 ??i l? Nguy?n V?n Linh, Qu?n 7, Thành ph? H? Chí Minh, Vi?t Nam
  Tel:+84(8)54115988
  Fax:+84(8)54115989
  10.730618, 106.720229

  C?NG TY THI?T K? Và X?Y D?NG QU?C T? CSCEC (MAYLAYSIA)

  No 02-02, Jalan Pertama 1, Pusat Perdagangan Danga Utama, 81300 Skudai, Johor Darul Takzim , Malaysia
  1.518666, 103.680131

  C?NG TY X?Y D?NG TRUNG QU?C (??NG NAM á) (CAMBODIA)

  S??A45A, Street A, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia
  11.549157, 104.938837

  CHI NHáNH C?NG TY TNHH X?Y D?NG TRUNG QU?C (??NG NAM á) – NHà MáY S?N XU?T Bê T?NG LONG AN

  Khu 4, c?m CN Long ??nh – Long Cang, H. C?n ???c, Long An
  10.602882, 106.501937

  V?N PHòNG ??I DI?N T?NG C?NG TY X?Y D?NG TRUNG QU?C T?I VI?T NAM

  Phòng 2501, t?ng 25, khu A, tòa nhà M3-M4, s? 91 ???ng Nguy?n Chí Thanh, qu?n ??ng ?a, Hà N?i, Vi?t Nam
  21.020257, 105.809105

  TUY?N D?NG


  久热在线播放中文字幕